ITIL och IT-styrning

ITIL och IT-styrning

Utbildning inom IT-styrning täcker IT-relaterade kunskaper som inte berör konkreta lösningar och produkter, utan arbetet runtomkring. Här finner du kurser inom populära ramverk, best-practice och certifieringsprogram som ITIL, GDPR, CISSP, Kepner-Tregoe och annat matnyttigt som får er IT-drift att fungera säkert och effektivt.

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!

Kurser inom ITIL och IT-styrning

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL 4 Foundation Populär

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6401

Datum: 7 oktober, 28 oktober, 18 november, 11 december, fler

Denna ITIL 4-kurs fokuserar på att hjälpa deltagaren greppa nyckelkoncepten i ITIL 4-ramverket, och är baserad på AXELOS ITIL 4 Foundation-certifiering. Kursen är utformad för att den som så önskar skall kunna skriva certifieringstestet under eftermiddagen dag 3. Läs mer

Göteborg 7 oktober, 28 oktober, 28 oktober, 18 november, 18 november, 11 december, 11 december, 7 januari
Malmö 7 oktober, 28 oktober, 18 november, 18 november, 18 november, 11 december, 7 januari
Stockholm 7 oktober, 28 oktober, 18 november, 11 december, 7 januari
Umeå 7 oktober, 28 oktober, 18 november, 18 november, 11 december, 7 januari

ITIL® Foundation

3 dagar

16500 kr

Kod: AK6101

Datum: 16 oktober, 4 november, 25 november, 16 december

Denna ITIL Foundation-utbildning vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice -processer inom IT Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL med dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Den är utformad för att ge möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation-nivå. Läs mer

Stockholm 16 oktober, 4 november, 25 november, 16 december
Göteborg 16 oktober, 16 oktober, 4 november, 25 november, 25 november, 16 december
Malmö 16 oktober, 4 november, 4 november, 25 november, 16 december, 16 december
Linköping 16 oktober, 4 november, 25 november, 16 december

ITIL 4 - Managing Professional (MP) Transition Module

5 dagar

27950 kr

Kod: AK6410

Datum: 28 oktober, 2 december, 20 januari

Denna bridge-kurs till ITIL 4 Managing Professional är utformad för att du som redan har merparten av kunskaperna inom ITIL v3 Expert skall kunna lyfta din kompetens till nivån Managing Professional MP inom ITIL 4. Läs mer

Stockholm 28 oktober, 2 december, 20 januari
Umeå 28 oktober, 2 december, 20 januari
Linköping 28 oktober, 2 december, 20 januari
Göteborg 28 oktober, 2 december, 20 januari

GDPR för drift- och utvecklingsavdelningar

1 dagar

9450 kr

Kod: AK6733

Datum: 14 oktober, 2 december

GDPR leder till stora förändringar i hur organisationer hanterar sina personuppgifter. Lagen påverkar hela organisationen, dock har de olika avdelningarna olika utmaningar för att följa GDPR. Denna kurs riktar sig till personer med ledande och instruerande roller inom utvecklings- och driftsavdelningar. Läs mer

Göteborg 14 oktober, 14 oktober, 2 december
Malmö 14 oktober, 2 december, 2 december
Stockholm 14 oktober, 2 december
Linköping 14 oktober, 2 december

ITSM Specialist - Change & Release

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6252

Datum: 24 oktober, 9 december

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med förändringar, releases och utrullningar i din organisation. Läs mer

Stockholm 24 oktober, 9 december
Göteborg 24 oktober, 9 december
Umeå 24 oktober, 9 december
Linköping 24 oktober, 9 december

DevOps Fundamentals

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6601

Datum: 7 oktober, 16 december

DevOps är en av de mest snabbväxande rörelserna i IT-världen idag och gör det möjligt att kombinera stabil systemförvaltning med agila utvecklingsmetoder. DevOps betonar vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation för att förbättra arbetsflöden och stärka samverkan mellan olika roller vid utveckling, drift och förvaltning av applikationer och IT-tjänster. DevOps Fundamentals är den första kursen i det certifieringsprogram som utformats av organisationen DASA DevOps Agile Skills Association . Kursen riktar sig till utvecklare, IT-tekniker, testare och chefer som vill få en förståelse för DevOps och lära sig terminologi, principer och praxis. Läs mer

Stockholm 7 oktober, 16 december
Umeå 7 oktober, 16 december
Malmö 7 oktober, 16 december
Linköping 7 oktober, 16 december

ITIL 4 - Foundation Update for ITIL Professionals

1 dag

10950 kr

Kod: AK6402

Datum: 26 september, 20 december

På en dag går vi igenom vad som är nytt inom ITIL 4 i jämförelse med ITIL v3, med fokus på det som omfattas av certifieringen ITIL 4 Foundation. Kursen är speciellt framtagen för att du som redan kan ITIL v3 på Foundation-nivå så snabbt och effektivt som möjligt skall komma på banan med ITIL 4. Läs mer

Stockholm 20 december
Umeå 20 december
Linköping 20 december
Malmö 26 september, 20 december

ITIL® Practitioner

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6201

Datum: 28 november

Denna ITIL 2011 -utbildning ger praktisk vägledning om hur man inför och anpassar ramverket ITIL för att stödja ditt företags mål. Ta vara på dina ITIL-kunskaper och förädla din vardag med hjälp av ITIL practitioner kursen. Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läs mer

Göteborg 28 november, 28 november
Stockholm 28 november
Malmö 28 november
Linköping 28 november

ITIL® - Managing Across the Lifecycle

5 dagar

25950 kr

Kod: AK6301

Datum: 18 november

Managing Across the Lifecycle Certificate är den avslutande kursen efter genomförda Service Lifecycle- eller Service Capability-certifieringar och leder till ITIL 2011 Expert-examen. Syftet med kursen och tillhörande certifiering är att validera kunskapen över alla områden inom ITIL. Kursen fokuserar på förståelse för affärsverksamheten, management och övergripande mål, syfte, processer, funktioner och aktiviteter samt de gränssnitt och interaktioner mellan processerna som adresseras i de fem huvudpubliceringarna inom ITIL. Läs mer

Stockholm 18 november
Göteborg 18 november
Umeå 18 november
Malmö 18 november

ITIL® Capability stream - Service Offerings & Agreements (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6221

Datum: 11 november

Denna ITIL 2011 Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som är fokuserade på en strategisk och taktisk hantering av it-tjänsteportföljen och därtill knutna överenskommelser och avtal. Läs mer

Stockholm 11 november
Linköping 11 november
Malmö 11 november
Umeå 11 november

ITIL® Capability stream - Operational Support & Analysis (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6224

Datum: 21 oktober

Denna ITIL 2011 Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig kunskap om olika drift-, support- och återställningsrelaterade processer och funktioner. Stor vikt läggs på processer inom Service Operation. Läs mer

Stockholm 21 oktober
Linköping 21 oktober
Malmö 21 oktober
Umeå 21 oktober

ITIL® Capability stream - Release, Control & Validation (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6223

Datum: 9 december

Denna ITIL 2011 Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs för en god hantering av förändringar av it-tjänster. Läs mer

Stockholm 9 december
Göteborg 9 december
Umeå 9 december
Malmö 9 december

ITIL® Lifecycle stream - Continual Service Improvement

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6215

Datum: 25 november

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar processen och metoder för att kontinuerligt följa upp och förbättra befintliga it-tjänster, processer och arbetssätt. Kursen fokuserar på planering, genomförande, uppföljning och aktiviteter som leder till förbättringar. Läs mer

Stockholm 25 november
Linköping 25 november
Malmö 25 november
Umeå 25 november

ITIL® Lifecycle stream - Service Operation

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6214

Datum: 21 oktober

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar operationell drift av it-tjänster med hantering av incidenter och de underliggande problemen, förfrågningar, behörigheter och hantering av viktiga händelser, samt organisatoriska funktioner, framför allt service desk. Kursen fokuserar på att hantera förändringar utan att påverka driftstabiliteten samt på en professionell och serviceinriktad hantering av kundkontakter och leverans av kostnadseffektiva tjänster i enlighet med överenskomna tjänstnivåer SLA . Läs mer

Stockholm 21 oktober
Linköping 21 oktober
Malmö 21 oktober
Umeå 21 oktober

ITIL® Lifecycle stream - Service Transition

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6213

Datum: 9 december

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar förändring av it-tjänster från utformning till överlämning till drift. Kursen fokusera på hantering och implementation av förändringar som stödjer affärsmålen och effektiv hantering av driftsättning utan att störa leveransen av befintliga it-tjänster. Stor vikt läggs på att förstå principer, hantering och kontroll av alla Service Transition-aktiviteter samt relaterade aspekter som kommunikation, åtaganden och organisatorisk förändring. Läs mer

Stockholm 9 december
Göteborg 9 december
Umeå 9 december
Malmö 9 december

ITIL® Lifecycle stream - Service Strategy

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6211

Datum: 11 november

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar strategisk hantering av it-tjänster utifrån en tjänsteportfölj som bygger på kundvärde och behov. Kursen fokuserar på nytta och värde av nya och befintliga tjänster. I Service Strategy-steget identifieras och definieras kundbehov, ekonomiska förutsättningar samt tjänster och marknadssegment. Syftet med strategin är att styra mot företagets affärsvision och ska genomsyra hela tjänstelivscykeln, från idé till drift och vidareutveckling. Läs mer

Stockholm 11 november
Göteborg 11 november
Umeå 11 november
Malmö 11 november

ITIL® Capability stream - Planning, Protection and Optimization (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6222

Datum: 2 december

Denna ITIL 2011 Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs att utforma kvalitativa it-tjänster. Läs mer

Stockholm 2 december
Göteborg 2 december
Umeå 2 december
Malmö 2 december

ITIL® Lifecycle stream - Service Design

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6212

Datum: 2 december

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar utformningen av it-tjänster Service Design . Fokus ligger på kravinsamling och utformning av informationssystem, processer, mätvärden för styrning och uppföljning samt de arkitekturer som behövs för en väl fungerande levereras av it-tjänster. Kursens centrala begrepp är tjänstekatalogen, SLAer, kvalitet och Service Design-processerna. Läs mer

Stockholm 2 december
Linköping 2 december
Malmö 2 december
Umeå 2 december

ITSM Specialist - Incident & Problem Management

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6251

Datum: 5 december

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Service Desk, Incident Management och Problem Management i din organisation. Läs mer

Stockholm 5 december
Göteborg 5 december
Linköping 5 december
Malmö 5 december

GDPR - Introduktion till dataskyddsförordningen

1 dagar

9450 kr

Kod: AK6731

Datum: 9 december

Många pratar och har frågor om EU:s nya Dataskyddsförordning GDPR . Den nya förordningen gäller sedan maj 2018 och har omfattande påverkan på förutsättningarna för hantering av personuppgifter. Läs mer

Stockholm 9 december
Göteborg 9 december
Malmö 9 december
Linköping 9 december