GDPR - Certified Information Privacy Technologist (CIPT)

Att få resurserna att leverera resultat på ett effektivt sätt och samtidigt följa regelverken är en utmaning som delas av många. För dig som arbetar med IT, säkerhet, systemdesign eller Service Management, behandlar CIPT det du behöver för att omsätta integritetskrav i den handgripliga verkligheten. Du behöver säkerställa att alla inblandade har medintegritetsaspekten under hela livscykeln. IAPP anger detta som ”The How of GDPR and Technology”.

All students will receive official IAPP resources as well as One Year IAPP membership.

Objectives

 • Critical data protection concepts and practices that impact IT
 • Consumer data protection expectations and responsibility
 • How to bake privacy into early stages of IT products and services for cost control, accuracy and speed-to-market
 • How to establish data protection practices for data collection and transfer
 • How to preempt data protection issues in the Internet of Things
 • How to factor data protection into data classification and emerging tech such as cloud computing, facial recognition and surveillance
 • How to communicate data protection issues with partners such as management, development, marketing and legal

Målgrupp

 • Data Protection Officers
 • IT Managers and Administrators
 • Records Managers
 • System Developers
 • IT Security specialist
 • Anyone who builds and develops IT systems

Ämnesområden

Fundamentals of Information Privacy

 • Common Principles and Approaches to Privacy
 • Jurisdiction and Industries
 • Information Security: Safeguarding Personal Information
 • Online Privacy: Using Personal Information on Websites and with Other Internet-related Technologies
 • Understanding the Need for Privacy in the Environment
 • Core Privacy Concepts
 • Regulations and Standards Impacting Privacy in IT
 • Privacy in Systems and Applications
 • Online Privacy Issues
 • De-identifying and Anonymising Personally Identifiable Information
 • Cloud Computing

Privacy in Technology

 • Understanding the Need for Privacy in the Environment
 • Core Privacy Concepts
 • Regulations and Standards Impacting Privacy in IT
 • Privacy in Systems and Applications
 • Online Privacy Issues
 • De-identifying and Anonymising Personally Identifiable Information
 • Cloud Computing

Om kursen

Pris: 24 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod IAPP-CIPT

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com