UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

Vill du inspireras, utvecklas och stärkas i din ledarroll? UGL ger dig ökad förståelse för hur dynamiken i en grupp påverkar skeendet och hur olika ledarstilar bör anpassas till gruppens mognad och uppgift. Genom övningar och gruppdiskussioner och återkoppling bygger man på kunskaper om gruppers samvaro och kommunikation samt din egen självinsikt.

UGL har funnits sedan 80-talet och är nu mer aktuell än någonsin. Alla våra UGL-handledare är certifieradför nya UGL 2008 och vi är alltid två handledare per kurstillfälle. Utbildningen genomförs på internat. Vi har valt ut anläggningar runt om i landet som uppfyller de krav som vi kräver för att ge utbildningen rätt helhetsbild. Både gällande miljö och service.

Kurserna hålls på följande platser:

 • Stockholm: Skogshem och Wijk
 • Båstad: Hovs Hallar
 • Göteborg: Göteborgsområdet

Priser för logi måndag-fredag:

 • Stockholm 9300:-
 • Båstad: 8700:-
 • Göteborg 9100:-

Addskills bokar och fakturerar för kurs+logi.

Samarbetspartner

Denna kurs levereras av vår samarbetspartner Kommunikationsutveckling och ni kommer att erhålla kursbekräftelse från dem.

 

Du lär dig

 • Uppnå ökat självförtroende och självinsikt 
 • Urskilja olika faser i en grupps utveckling
 • Förstå behovet av olika ledarstilar
 • Kunna kommunicera direkt och klart samt ge och ta effektiv feedback 
 • Kunna se och hantera konflikter

Ämnesområden

 • Urskilja och hantera gruppens utvecklingsfaser
 • Öka förmågan att kommunicera tydligt
 • Gruppens och individens utvecklingsfaser
 • Effektiva grupper och team
 • Olika ledarstilar
 • Feedback
 • Reaktionsmönster/Beteende
 • Självinsiktsträning
 • Stresshantering
 • Reflektioner över sin egen roll i gruppen

Kursen bygger på FIRO-teorin, som genom sin systematik ger möjlighet att följa individens, gruppens, och ledarens utveckling. Övningar, träningspass och utvärderingar av gruppens utveckling varvas med fakta och teoriavsnitt som berör ledarskap och grupputveckling

Förkunskaper

Utbildningen vänder sig till dig som vill inspireras, utvecklas och stärkas i din roll som chef/ledare, utbildare/konsult och/eller gruppmedlem.

Inga direkta förkunskaper behövs. Eftersom UGL kan upplevas som krävande bör man vara i god balans inför kursstart.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 19 700,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod AK308
Boka kursen

Välj ort och kursstart

26 augusti

30 september

14 oktober

4 november

18 november

Visa fler kursdatum

Kunduppgifter