Azure Developer Advanced - Cognitive Services, Bot, and IoT Solutions

Lär dig hur du bygger lösningar som utnyttjar Azure Cognitive Services, såsom Computer Vision, QnA Maker och natural language processing. Du lär dig också hur du skapar bottar med Bot Framework och Azure-portalen. Kursen täcker också IoT, med Azure Time Series Insights, Stream Analytics och IoT Hub.

Kursen ingår i vårt Choice-program och är den tredje i en serie delkurser som tillsammans fördjupar dina kunskaper om utveckling för Azure. Du kan välja att gå den här dagen som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna.Du kan välja att gå den här dagen som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna.

Choice - Du bestämmer

Du kan välja att gå denna dag som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna. Du kan också delta via LiveClass från valfri plats.

Vill du ha hjälp med din bokning?

Kontakta oss på info@addskills.com eller ring 08-562 557 00 så hjälper vi dig!

Målgrupp

Kursen vänder sig till erfarna utvecklare.

Förkunskaper

Du behöver grundläggande kunskaper om utveckling för Azure-plattformen, motsvarande vår utbildning Azure Developer Core Solutions.

Kursens mål

After completing this course, students will be able to:

 • Learn to develop solutions using Computer Vision.
 • Use speech services and natural language processing in your app.
 • Create and manage dictionaries for FAQ generation by using QnA maker.
 • Leverage Bing Search in your application.
 • Create and register simple bot using the Bot Framework, and manage a bot using the Azure Portal.
 • Configure Azure Time Series Insights for your IoT solution.
 • Configure the Stream Analytics Service for inputs and outputs for your IoT device.
 • Register your device with the IoT Hub Device Provisioning Service.

Agenda

Develop Azure Cognitive Services solutions

 • Cognitive Services overview
 • Develop solutions using Computer Vision
 • Develop solutins using Bing Web Search
 • Develop solutions using Custom Speech Service
 • Develop solutions using QnA Maker

Create and integrate bots

 • Azure Bot Service overview
 • Create a bot using the Bot Builder SDK for .NET
 • Using Language Understanding in your bot
 • Register a bot with Bot Service
 • Managing a bot using the Azure Portal

Create and implement IoT solutions

 • Working with the Azure IoT Hub
 • Working with Azure Time Series Insights
 • Working with Azure Stream Analytics

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 19 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod MAZ-201T03
Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

12 juni

Kunduppgifter