Azure Developer Core - Paas Solutions

Under den här kursen lär du dig att bygga Paas-lösningar med Azure. Kursen täcker områden som App Service Web Apps; notifieringar och offline-synk för mobilappar; Service Fabric; serverless Azure Functions; Batch Service API; Azure Kubernetes Service och Azure Media Services.

Kursen ingår i vårt Choice-program och är den tredje i en serie delkurser som tillsammans täcker grunderna i utveckling för Azure. Du kan välja att gå den här dagen som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna som tillsammans täcker de grundläggande kunskaperna om Azure för utvecklare.

Choice - Du bestämmer

Du kan välja att gå denna dag som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna. Du kan också delta via LiveClass från valfri plats.

Vill du ha hjälp med din bokning?

Kontakta oss på info@cornerstone.se eller ring 08-562 557 00 så hjälper vi dig!

Målgrupp

Erfarna utvecklare som ska utveckla lösningar för Azure.

Förkunskaper

Du ska ha viss erfarenhet av Azure och kunna programmera i minst ett språk som stöds i Azure. Under kurserna i det här blocket ligger fokus på C#, Node.js, Azure CLI, Azure PowerShell och JavaScript.

Kursens mål

After completing this course, students will be able to:

 • Create an Azure app service web app by using Azure CLI, Powershell, and other tools
 • Create documentation for the API by using open source and other tools
 • Add push notifications and enable offline sync for mobile apps
 • Develop stateful and stateless apps on Service Fabric
 • Create Azure functions including bindings and triggers
 • Define and run scheduled bulk operations
 • Create an Azure Container Service (ACS/AKS) cluster using Azure CLI and Azure Portal
 • Develop media solutions that use AI services

Agenda

Creating App Service Web Apps

 • Introduction to Web Apps
 • Using shell commands to create App Service Web Apps
 • Creating background tasks using WebJobs in Azure App Service
 • Using Swagger to document an API

Creating mobile apps

 • Getting started with mobile apps in App Service
 • Enabling push notifications for your app
 • Enabling offline sync for your app

Creating an app service Logic App

 • Overview of Azure Logic Apps
 • Creating a Logic App
 • Creating custom connectors for Logic Apps
 • Creating a custom template for a Logic App

Creating an app or service that runs on Service Fabric

 • Understanding Azure Service Fabric
 • Creating a Reliable Service
 • Creating a Reliable Actors app
 • Working with Reliable Collections

Creating Azure Functions

 • Azure Functions overview
 • Develop Azure Functions using Visual Studio
 • Triggers and bindings

Scheduling bulk operations

 • Azure Batch overview
 • Running Batch jobs
 • Using the .NET Batch Management client library

Create solutions that use Azure Kubernetes Service

 • Creating an Azure Kubernetes Service cluster
 • Azure Container Registry
 • Azure Contaner Instances

Developing apps for Azure Media Services

 • Introduction to Azure Media Services
 • Azure Media Services v3 concepts
 • Upload, encode, and stream with .NET
 • Analyze your video with .NET

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 9 950,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod MAZ-200T03
Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

15 maj

Kunduppgifter