Developing Microsoft Azure Solutions

Den här utbildningens fokus ligger på arkitektur och nödvändiga hänsynstaganden när du skapar applikationer med hög tillgänglighet i Azure. Under kursen lär du dig hur du flyttar en befintlig ASP.NET MVC-applikation till Azure och utökar applikationens funktionalitet.

Denna kurs och tillhörande certifiering utgår ur sortimentet den 1 januari 2019. Istället rekommenderar vi dessa kurser:

Azure Developer Core Solutions (MAZ-200T)

Azure Developer Advanced Solutions (MAZ-201T)

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig kursen behöver du ha god erfarenhet av webbutveckling med ASP.NET och C#, samt en grundläggande kunskap om Azure-plattformen.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Kursens mål

After completing this course, students will be able to:

• Compare the services available in the Azure platform.
• Configure and deploy web applications.
• Creating Azure Web Apps from the gallery.
• Deploying and monitoring Azure Web Apps.
• Creating and configuring Azure Virtual Machines.
• Create and manage a storage account.
• Manage blobs and containers in a storage account.
• Create, configure and connect to a SQL Databases instance.
• Identify the implications of importing a SQL standalone database.
• Manage users, groups and subscriptions in an Azure Active Directory instance.
• Create a virtual network.

Ämnesområden

 • Overview of the Microsoft Azure Platform
 • Building Application Infrastructure in Azure
 • Hosting Web Applications on the Azure Platform
 • Storing SQL Data in Azure
 • Designing Cloud Applications for Resiliency
 • Storing Unstructured Data in Azure
 • Storing and Consuming Files from Azure Storage
 • Designing a Communication Strategy by Using Queues and Service Bus
 • Automating Integration with Azure Resources
 • DevOps in Azure
 • Securing Azure Web Applications

Om kursen

Pris: 33 950,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod M20532

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Kursen är Optimerad av AddskillsKursen är Optimerad av Addskills

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com