Developing Solutions for Microsoft Azure - Azure and third-party services

Developing Solutions for Microsoft Azure - Azure and third-party services

Den här kursen behandlar kommunikationen mellan appar och tjänster. Du lär dig hur du bygger och hanterar dina egna API:er och hur du använder olika händelse- och meddelandebaserade tjänster i Azure.

Kursen ingår i vårt Choice-program och ingår i en serie delkurser som tillsammans täcker viktiga grunder i utveckling för Azure. Du kan välja att gå den här dagen som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna.

Choice - Du bestämmer

Du kan välja att gå denna dag som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna.

Målgrupp

Erfarna utvecklare som ska utveckla lösningar för Azure. 

Förkunskaper

Du ska ha viss erfarenhet av Azure och kunna programmera i minst ett språk som stöds i Azure. C# används för de flesta exempel. 

Agenda

Develop an App Service Logic App

Logic Apps helps you build solutions that integrate apps, data, systems, and services across enterprises or organizations by automating tasks and business processes as workflows. This module covers what they are and how to create them.

 • Azure Logic Apps overview
 • Create Logic Apps by using Visual Studio
 • Create custom connectors for Logic Apps
 • Create custom templates for Logic Apps

Integrate Azure Search within solutions

Azure Search is a search-as-a-service cloud solution that gives developers APIs and tools for adding a rich search experience over private, heterogenous content in web, mobile, and enterprise applications. In this module students will learn how to integrate Azure Search in to their solutions.

 • Create and query an Azure Search Index
 • Full text search in Azure Search 

API Management

API Management (APIM) helps organizations publish APIs to external, partner, and internal developers to unlock the potential of their data and services.

 • Introduction to the API Management service
 • Securing your APIs
 • Defining API policies

Develop event-based solutions

This module covers developing event-based solutions in Azure by integrating Azure Event Grid, Event Hubs, and Notification Hubs in your applications.

 • Implement solutions that use Azure Event Grid
 • Implement solutions that use Azure Event Hubs
 • Implement solutions that use Azure Notification Hubs

Develop message-based solutions

Microsoft Azure Service Bus is a fully managed enterprise integration message broker. Service Bus is most commonly used to decouple applications and services from each other, and is a reliable and secure platform for asynchronous data and state transfer. Azure Queue storage is a service for storing large numbers of messages that can be accessed from anywhere in the world via authenticated calls using HTTP or HTTPS. 

 • Implement solutions that use Azure Service Bus
 • Implement solutions that use Azure Queue Storage queues

Om kursen

Pris: 9 950,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod MAZ-203T06

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com