Developing Windows Azure and Web Services

Denna kurs riktar sig till .NET-utvecklare som skall designa och utveckla tjänster som hämtar och modifierar data lokalt och/eller mot externa källor. Kursen behandlar utveckling och publicering till hybridmiljöer av Windows Azure och servrar på plats.

Du lär dig

 • Query and manipulate data with Entity Framework
 • Use ASP.NET Web API to create HTTP-based services and consume them from .NET and non-.NET clients
 • Extend ASP.NET Web API services using message handlers, model binders, action filters, and media type formatters
 • Create SOAP-based services with the Windows Communication Foundation (WCF) and consume them from .NET clients
 • Apply design principles to service contracts and extend WCF services using custom runtime components and behaviors
 • Secure WCF services using transport and message security
 • Use Windows Azure Service Bus for relayed messaging and brokered messaging using queues and topics
 • Host services on on-premises servers, and on various Windows Azure environments, such as Web Roles, Worker Roles, and Web Sites
 • Deploy services to both on-premises servers and Windows Azure
 • Store and access data in Windows Azure Storage, and configure storage access rights
 • Monitor and log services, both on-premises and in Windows Azure
 • Implement federated authentication by using ACS with ASP.NET Web API services
 • Create scalable, load-balanced services

Ämnesområden

 • Overview of service and cloud technologies

  This module provides an overview of service and cloud technologies using the Microsoft .NET Framework and the Windows Azure cloud.

  • Key Components of Distributed Applications
  • Data and Data Access Technologies
  • Service Technologies
  • Cloud Computing
  • Exploring the Blue Yonder Airlines’ Travel Companion Application

  Querying and Manipulating Data Using Entity Framework

  This module describes the Entity Framework data model, and how to create, read, update, and delete data. Lessons.

  • ADO.NET Overview
  • Creating an Entity Data Model
  • Querying Data
  • Manipulating Data

  Creating and Consuming ASP.NET Web API Services

  This module describes HTTP-based services that are developed, hosted, and consumed by using ASP.NET Web API. Lessons.

  • HTTP Services
  • Creating an ASP.NET Web API Service
  • Handling HTTP Requests and Responses
  • Hosting and Consuming ASP.NET Web API Services

  Extending and Securing ASP.NET Web API Services

  This module describes in detail the ASP.NET Web API architecture and how you can extend and secure ASP.NET Web API Services.

  • The ASP.NET Web API Pipeline
  • Creating OData Services
  • Implementing Security in ASP.NET Web API Services
  • Injecting Dependencies into Controllers

  Creating WCF Services

  This module introduces Windows Communication Foundation (WCF) and describes how to create, host, and consume a WCF service.

  • Advantages of Creating Services with WCF
  • Creating and Implementing a Contract
  • Configuring and Hosting WCF Services
  • Consuming WCF Services

  Hosting Services

  This module describes how to host web services both on-premises and in Windows Azure. It explains various components of Windows Azure Cloud Services: Web Role, Worker Role, and Windows Azure Web Sites.

  • Hosting Services On-Premises
  • Hosting Services in Windows Azure

  Windows Azure Service Bus

  This module describes web-scale messaging patterns, and the infrastructures provided by Windows Azure Service Bus.

  • Windows Azure Service Bus Relays
  • Windows Azure Service Bus Queues
  • Windows Azure Service Bus Topics

  Deploying Services

  This module describes different techniques for deploying web applications.

  • Web Deployment with Visual Studio 2012
  • Creating and Deploying Web Application Packages
  • Command-Line Tools for Web Deploy
  • Deploying Web and Service Applications to Windows Azure
  • Continuous Delivery with TFS and Git
  • Best Practices for Production Deployment

  Windows Azure Storage

  This module describes Windows Azure Storage, the services it provides, and the best way to use these services.

  • Introduction to Windows Azure Storage
  • Windows Azure Blob Storage
  • Windows Azure Table Storage
  • Windows Azure Queue Storage
  • Restricting Access to Windows Azure Storage

  Monitoring and Diagnostics

  This module describes how to perform monitoring and diagnostics in Windows Azure services.

  • Performing Diagnostics by Using Tracing
  • Configuring Service Diagnostics
  • Monitoring Services Using Windows Azure Diagnostics
  • Collecting Windows Azure Metrics

  Identity Management and Access Control

  This module describes the basic principles of modern identity handling and demonstrates how to use infrastructures such as Windows Azure Access Control Service (ACS) to implement authentication and authorization with claims-based identity in Windows Communication Foundation (WCF).

  • Claims-based Identity Concepts
  • Using the Windows Azure Access Control Service
  • Configuring Services to Use Federated Identities

  Scaling Services

  This module describes the ways in which you can ensure services can handle increasing workloads and user demand.

  • Introduction to Scalability
  • Load Balancing
  • Scaling On-Premises Services with Distributed Cache
  • Windows Azure Caching
  • Scaling Globally

  Designing and Extending WCF Services

  This module covers designing Windows Communication Foundation (WCF) service contracts, creating services that support distributed transactions, and extending the WCF Pipeline with custom runtime components and custom behaviors.

  • Applying Design Principles to Service Contracts
  • Handling Distributed Transactions
  • Extending the WCF Pipeline

  Implementing Security in WCF Services

  This module deals with the various considerations you have to take into account when designing a secure web service, such as encryption, input validation, authentication, and authorization, and the techniques to use while applying these considerations to services developed with WCF.

  • Introduction to Web Services Security
  • Transport Security
  • Message Security
  • Configuring Service Authentication and Authorization

Förkunskaper

Du behöver vara bekant med C#-programmering och med angränsande koncept som Lambda-uttryck, LINQ, n-tier, ADO.Net samt XML-datastrukturer.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 36 950,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod M20487

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

24 juni

Kunduppgifter