Microsoft 365 Identity and Services - Tenant & Service Management

På en dag lär du dig dig hantera Microsoft 365-tenants och tillhörande tjänster, inklusive planering, utformning och handhavande av en organisations Microsoft 365-tenant.

Kursen ingår i vårt Choice-program och är den andra i en serie delkurser som tillsammans täcker ett antal aspekter på en Microsoft 365-baserad infrastruktur. Du kan välja att gå denna som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna som på en vecka bildar sviten ”Microsoft 365 Identity and Services”.

Förkunskaper

Du behöver grundläggande kunskaper i hantering av Office 365. Till detta rekommenderar vi vår kurs Office 365 - Administration and Troubleshooting.

Ämnesområden

Designing your Microsoft 365 Tenant

  • Planning a Microsoft 365 On-premises infrastructure
  • Planning Your Identity and Authentication Solution

Configuring your Microsoft 365 Tenant

  • Planning your Microsoft 365 Experience
  • Configuring your Microsoft 365 Experience
  • Leveraging FastTrack and Partner Services
  • Implementing Your Domain Services

Managing your Microsoft 365 Tenant

  • Configuring Tenant Roles
  • Managing Tenant Health and Services

Om kursen

Pris: 10 950,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod MMS-100T02

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com