SQL Server 2016 - DBA and Developer Skills Update

Denna SQL Server 2016-kurs ger dig som arbetar med SQL Server den utbildning du behöver för att gå från en tidigare version av SQL Server till version 2016, genom att gå igenom de nyheter och förändringar som kommer med den nya versionen.

Kursen fokuserar på skillnader mellan SQL Server 2016 och version 2012. Mycket har hänt mellan dessa versioner, både för DBA och utvecklare. En tydlig trend är att även i de fall SQL Server går ”on premises” så blir Azure en alltmer viktigare komponent. Flera av de nya funktionerna är beroende av Azure.

Målgrupp

Kursen riktar sig primärt till dig som är DBA eller databas-utvecklare och idag arbetar med SQL Server 2012 eller 2014, samt skall administrera eller utveckla databaser baserade på SQL Server 2016.

Kursen lämpar sig även utmärkt för dig som har en MCSA på SQL Server och vill uppgradera denna till SQL Server 2016.

Förkunskaper

Du förutsätts ha goda kunskaper i SQL Server 2012 eller 2014. Du bör även ha erfarenhet av att sätta upp och hantera SQL Server samt hanterat relaterad teknik såsom Windows Server 2012.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Ämnesområden

Introduction to SQL Server 2016

Describe key capabilities and components of SQL Server 2016.

 • Overview of SQL Server 2016
 • SQL Server 2016 Editions and Components
 • Installing SQL Server 2016
 • SQL Server Management Studio Enhancements

What’s New in SQL Server Performance

This module describes new and enhanced features in SQL Server performance.

 • Columnstore Indexes for Operational Analytics
 • In-memory OLTP Enhancements
 • The Query Data Store
 • Native JSON
 • Temporal Tables

What’s New in SQL Server Security?

This module describes new and enhanced features in SQL Server security.

 • Using Always Encrypted
 • Row-level Security
 • Dynamic Data Masking

What’s New in SQL Server Availability and Scalability?

This module introduces what’s new in SQL Server Availability and Scalability.

 • Enhanced AlwaysOn Availability Groups
 • What’s New in Database Caching?
 • Using Windows Server 2016

What’s New for SQL Server in the Cloud?

This module describes new SQL Server cloud functionality.

 • Stretch Database
 • Enhanced Backups to Azure
 • Introduction to SQL Server 2016 Hybrid Cloud
 • What’s New in SQL Server Azure Database

 

Utbildningsformer

Addskills erbjuder mycket mer än traditionell klassrumsutbildning. Se vilka utbildningsformer som passar just dig!

Addskills kunskapsbank

Ta del av intressanta artiklar, webinars och filmade seminarier.

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är anpassad till ditt företags behov? Läs mer om våra anpassade företagsutbildningar.

Om kursen

Pris: 19 450,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod M10986-1

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen är Optimerad av AddskillsKursen är Optimerad av Addskills

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com