Microsoft 365 Mobility and Security - Microsoft 365 Security Management

Under en dag går vi igenom Microsoft 365 Security Management tillsammans och ser över hur du möjliggör, konfigurerar och hanterar identitetsskydd i Azure AD, Microsoft 365 Threat Intelligense och andra säkerhetsrelaterade Microsoft 365-funktioner samt relaterade mätetal.

Kursen ingår i vårt Choice-program och är den första i en serie delkurser som tillsammans täcker ett antal aspekter på mobilitet och säkerhet i en Microsoft 365-baserad infrastruktur. Du kan välja att gå denna som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna som på en vecka bildar sviten ”Microsoft 365 Mobility and Security”.

Förkunskaper

In addition to their professional experience, students who attend this training should already have the following technical knowledge:

 • TCP/IP networking fundamentals
 • Understanding of Domain Name System (DNS)
 • Working knowledge of Active Directory principles
 • Understanding of the public key infrastructure (PKI) fundamentals
 • Understanding of cloud-based service concepts
 • Windows Server fundamentals, including Remote Desktop Services
 • Experience with Windows 10
 • Familiarity with Windows PowerShell
 • Basic knowledge of mobile platforms

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Ämnesområden

Managing Your Security Metrics

 • Threat Vectors and Data Breaches
 • Security Solutions
 • Introduction to the Secure Score
 • Introduction to Azure AD Identity Protection

Configuring your Microsoft 365 Security Services

 • Introduction to Exchange Online Protection
 • Advanced Threat Protection
 • Managing Safe Attachments
 • Managing Safe Links
 • Monitoring and Reports

Using Microsoft 365 Threat Intelligence

 • Overview of Microsoft 365 Threat Intelligence
 • Using the Security Dashboard
 • Configuring Advanced Threat Analytics
 • Implementing Your Cloud Application Security

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 10 950,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod MMS-101T01
Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

28 oktober

16 december

Kunduppgifter