Windows 10 & Modern Desktop - Protecting Desktops and Devices

På en dag går vi igenom de huvudsakliga koncepten för säkerhet i en professionell användarmiljö med modern management av desktops och enheter. Kursen behandlar autentifiering, identitetshantering och tillgänglighet samt skydd av sådan funktionalitet.

Du kommer att bli introducerad till Azure Active Directory (Azure AD) och använda Intune för att skydda både enheter och deras data med stöd av policies. Vi kommer även att behandla de övergripande funktionerna i Azure Information Protection och Windows Defender Advanced Threat Protection.

Kursen ingår i vårt Choice-program och är den tredje i en serie delkurser som tillsammans behandlar styrning och underhåll av Windows 10 i en modern desktop-miljö. Du kan välja att gå denna som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna som på en vecka bildar sviten ”Windows 10 & Modern Desktop Management”.

Förkunskaper

Du behöver goda kunskaper om installation och konfiguration av Windows 10, samt generella kunskaper inom moderna Windows-baserade nätverk och infrastruktur samt vara bekant med Microsoft 365.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Ämnesområden

Managing Authentication in Azure AD

In this module, students well be introduced to the concept of directory in the cloud with Azure AD. Students will learn the similarities and differences between Azure AD and Active Directory DS and how to synchronize between the two. Students will explore identity management in Azure AD and learn about identity protection using Windows Hello for Business, as well as Azure AD Identity Protection and multi-factor authentication. The module will conclude with securely accessing corporate resources and introduce concepts such as Always On VPN and remote connectivity in Windows 10.

 • Azure AD Overview
 • Managing identities in Azure AD
 • Protecting identities in Azure AD
 • Managing device authentication
 • Enabling corporate access

Managing Devices and Device Policies

In this module, students will be introduced to managing device security with Intune. Students will discover how Intune can use device profiles to manage configuration of devices to protect data on a device. Students will learn how to create and deploy compliance policies and use compliance policies for conditional access. The module concludes with monitoring devices enrolled in Intune.

 • Microsoft Intune Overview
 • Managing devices with Intune
 • Implement device compliance policies

Managing Security

In this module, students will learn about data protection. Topics will include Windows & Azure Information Protection, and various encryption technologies supported in Windows 10. This module also covers key capabilities of Windows Defender Advanced Threat Protection and how to implement these capabilities on devices in your organization. The module concludes using Windows Defender and using functionalities such as antivirus, firewall and Credential Guard.

 • Implement device data protection
 • Managing Windows Defender ATP
 • Managing Windows Defender in Windows 10

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 10 950,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod MMD-101T03
Boka kursen

Välj ort och kursstart

sg Startgaranti innebär att kursen startar oavsett antal deltagare

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

24 maj

Kunduppgifter