Excel 2016 fortsättning sv/eng – E-learning

Fördjupa dina kunskaper inom Excel så att du kan analysera, kontrollera och sammanställa data samt lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Du fördjupar dina kunskaper inom kalkyler, avancerad formatering, kalkylbladsfunktioner och databaser i Excel. 

Du lär dig att koppla ihop information från olika kalkylblad och arbetsböcker. Du kan även sammanställa information från listor i Excel på ett överskådligt sätt med hjälp av pivottabeller. Denna utbildning i Excel vänder sig till dig som arbetar med Excel och vill effektivisera ditt arbete ytterligare. För denna kurs bör du ha förkunskaper motsvarande Excel grunder.

Denna produktion finns även på engelska.

Avsnitt

 • Skapa anpassade talformat
 • Räkna med datum
 • Räkna med tid
 • Konsolidering
 • Länkning
 • Utföra beräkningar med Klistra in special
 • Vyhanteraren
 • Disposition
 • Anpassa snabbåtkomst och menyflikar
 • Skydda Blad
 • Skydda Arbetsbok
 • Dataverifiering
 • Sortera listor
 • Filtrera listor
 • Formatera som tabell
 • Leta rad
 • Radera dubbletter
 • Delsummor
 • Avancerat filter

 • Databasfunktioner

 • Introduktion till pivottabeller

 • Pivotdiagram

 • Micron

 

Total längd

1 timme, 59 minuter

Vidareutveckling

Vill du fördjupa dina kunskaper erbjuder vi de lärarledda kurserna Hantera funktioner i Excel, Hantera pivottabeller och listor i Excel, Visualisera och analysera data med Excel 2016 och PowerPivot, Introduktion till programmering samt Programmeringskurser i två nivåer med Microsoft Excel VBA. Vi arrangerar även anpassad utbildning för dig eller ditt företag.